Huisreglement

Huisreglement

Huisreglement Africa Night

 • Bij het betreden van Africa Night kan er gefouilleerd worden.
 • Ten strengste verboden tijdens Africa Night: crowdsurfen, graffiti en open vuur.
 • Het is verboden de volgende zaken naar Africa Night mee te nemen: alcoholische dranken, glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.
 • Binnen het gebouw is het ten strengste verboden om te roken.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel.
 • Het betreden van Africa Night en het bijwonen van de dansavond is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • Op Africa Night kunnen foto’s of opnames gemaakt worden ten behoeve van reportages, de website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de zaal geeft de bezoeker toestemming aan Africa Night Productions deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om op of in de nabijheid van Africa Night flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de organisatie.
 • Africa Night Productions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 • Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken! Africa Night Productions is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan.